תקנון האתר www.renesi.com

 1. כללי

  1. אתר www.renesi.com (להלן "האתר") הינו בבעלות חברתאולן תוכנה וטכנולוגיות מתקדמות בע"מ, ח.פ. 511700437 (להלן "החברה") ומופעל על ידה. 

  2. האתר מכיל מידע פרסומי והסבר. אתר זה אינו מבצע מכירות מסחריות. 

  3. גלישה או שימוש כלשהו באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לנהוג לפיהם.

  4. התקנון עשוי להשתנות מדי פעם. מחובתו של הגולש באתר להתעדכן בשינויים הללו בכל פעם שהוא נכנס לאתר.

 2. זכויות יוצרים וקניין רוחני

  1. התוכן באתר הינו מקצועי והוא נכתב ונערך ע"י בעלי החברה ועובדיה. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר בתוכן שבאתר, אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב מטעם החברה.

  2. כל הזכויות באתר ובתכניו שמורות לחברה.

  3. העתקת תכנים מאתר אינה מקובלת על החברה. החברה תפעל בכל דרך המקובלת בחוק להביא את מפרי זכויות היוצרים לדין.

 3. אחריות והגבלת אחריות

  1. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, המידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, עומדים לרשות הגולש כמו שהם" ("AS IS").

  2. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר מצויים בשליטת צדדים שלשיים. אין למפעיל האתר שליטה על אתרים אלה ו/או התכנים המופעים בהם והוא אינו נושא באחריות כלשהי בנוגע לאותם אתרים ו/או התכנים המופיעים בהם.

  3. הגם שמפעיל האתר נוקט אמצעים סבירים על מנת להבטיח את זמינות האתר ללא הפרעות, ותקינות התכנים והשירותים שבו, אין ביכולתו של מפעיל האתר להתחייב כי השימוש באתר יהיה נטול תקלות, הפרעות או טעויות.

  4. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו', למרות שמפעיל האתר עושה מאמץ למנוע זאת, הוא לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה.

  5. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין מפעיל האתר מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מלכלא, לגבי:

   1. לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר ואינו נוגע לעסקיה של חברה.

   2. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר.

   3. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

   4. מפעיל האתר אינו ולא יהיה אחראי (במישרין ו/או בעקיפין) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצ"ב), כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר, בתכניו (לרבות במקרה של הסתמכות על תכני האתר), או בשירותים השונים המסופקים בו. בכלל זאת מפעיל האתר לא יהיה אחראי לתכני צדדים שלישיים המתפרסמים באתר אפילו אם אלו יהיו פוגעים או פסולים מכל סיבה שהיא (לרבות לשון הרע, עוולה, פגיעה בפרטיות, פגיעה בקניין מוחשי או רוחני, השמצות וגידופים, בוטות מינית, פגיעה ברגשות הציבור גזענות וכיוצ"ב).

   5. מפעיל האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מזיקים / זדוניים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים, סוסים טרויאנים וכיוצ"ב. אחריות הגולש לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס), גיבוי המחשב וכדומה על מנת להיערך לסיכונים מעין אלו.

 4. מדיניות הפרטיות

  1. פרטיות הגולשים באתר חשובה לנו, ולכן אנו עושים מאמצים על מנת לאבטח נתונים, לרבות פרטי הפונים בטופס צור קשר. עם זאת, אינו יכולים להבטיח לגמרי את פרטיותם של גולשי האתר.

  2. הננו מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר, מלבד שימוש לצורך תפעולי או ליצירת קשר.

  3. הננו מתחייבים שלא למסור או להפיץ את הפרטים מטופס יצירת קשר לשום גורם, אלא אם נידרש לכך ע"י רשויות החוק.

 

חברת אולן תוכנה וטכנולוגיות מתקדמות בע"